ASV samazinātas kviešu un kukurūzas sējumu platības

Analītiskā aģentūra Informa Economics samazinājusi ziemas kviešu un kukurūzas sējumu platību prognozes ASV 2017. gadam.

Ziemas kviešu, kuru sēja gandrīz ir pabeigta, sējumu platības sasniegs 33,761 milj.akru (iepriekšējā prognoze - 35,421 milj.akru).

Ar kukurūzu tiks apsēti 90,481 (90,971) milj.akru.

Sojas pupu sējumu platību prognoze paaugstināta līdz 88,612 (88,492) milj.akru.

1akrs=0,4 ha

Avots: zol