ASV samazinātas kukurūzas un kviešu sējumu platību prognozes

Analītiskās aģentūras Informa Economics eksperti samazinājuši kukurūzas sējumu platību prognozi ASV 2016/17. sezonai līdz 4,159 milj.akru un kviešu sējumu platību prognozi par 2,292 milj.akru. Vienlaicīgi par 5,244 milj.akru palielināta sojas sējumu platību prognoze.

Soja, visticamāk, lauksaimniekiem būs daudz ienesīgāka par kukurūzu un kviešiem, kuru piedāvājums ir milzīgs. Kā arī dēļ tā, ka sojas patēriņa pieaugums būs straujāks nekā kukurūzas.  

Informa Economics sniegusi arī kukurūzas un sojas ražības vērtējumus pašreizējam gadam - attiecīgi 176,1 bušelis no akra un 52,8 bušeļi no akra. Pēc ASV Lauksaimniecības ministrijas datiem kukurūzas ražība šogad sasniegusi 175,3 bušeļi no akra, sojas ražība - 52,5 52,5 bušeļi no akra. Kukurūzas sējumu platības ASV 2016. gadā, pēc ministrijas datiem, aizņēma 94,5 milj.akru, sojas - 83,7 milj.akru.

1akrs=0,4 ha
1 bušelis kviešu = 27,2 kg
1 bušelis sojas = 27,2 kg
1 bušelis kukurūzas = 25,5 kg

Avots: zol