Francijā ziemāju graudaugu platības samazinājušās par 0,6 %

Francijas Lauksaimniecības ministrijas dati vēsta, ka ar ziemāju graudaugu kultūrām valstī 2016. gada rudenī apsēti 7,36 milj.ha, kas ir par 0,6 % mazāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, taču par 4,5 % pārsniedz pēdējo piecu gadu vidējo rādītāju.

Ar mīkstajiem kviešiem apsēti 5,16 milj.ha, kas ir tikpat, cik iepriekšējā gadā, taču salīdzinājumā ar pēdējo piecu gadu vidējo rādītāju par 2,9 % vairāk. Cietajiem kviešiem atvēlēti 360 tūkst.ha. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sējumu platības sarukušas par 4,6 %, pēdējo piecu gadu vidējais rādītājs pārsniegts par 5,1 %.

Miežu sējumu platības Francijā samazinājušās par 1,5 % līdz 1,43 milj.ha, tomēr, tai pat laikā, tās ir par 15,4 % lielākas nekā vidējo pēdējos piecos gados.

Diezgan būtiski samazinājušās ziemas rapša sējumu platības - par 7,1 % līdz 1,44 milj.ha. Salīdzinājumā ar pēdējo piecu gadu vidējo rādītāju tās sarukušas par 5,3 %.

Avots: apk-inform