ZM: Vienlīdzīgi nosacījumi visām ES ļautu Latvijai lauku attīstībā sasniegt reģiona vidējo attīstības līmeni

Pirmdien, 6. martā, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis dosies uz ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmi, kurā dalībvalstis diskutēs par ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) prioritātēm lauksaimniecības attīstībai pēc 2020. gada, informē ZM. 

Plānots, ka Eiropas Komisija (EK) 2017. gada otrajā pusē dalībvalstis iepazīstinās ar savu redzējumu par KLP nākotni pēc 2020. gada.

Eiropas Savienības Kopējai lauksaimniecības politikai ir jāvecina lauku dzīvotspēja un lauku saimniecību konkurētspēja. Viena no mūsu prioritātēm ir pabeigt tiešo maksājumu izlīdzināšanu, nodrošinot taisnīgus un vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem Eiropas Savienības dalībvalstu lauksaimniekiem, garantējot Eiropas Savienības vidējo tiešo maksājumu līmeni, uzsver Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis.

Zemkopības ministrija uzskata, ka, nosakot finansējuma nepieciešamību tiešajiem maksājumiem, EK ir jāņem vērā aktualizētāka un mūsdienu situācijai atbilstoša informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību, kas Latvijā ar katru gadu pieaug.

Finansējums lauku attīstībai jānosaka, balstoties uz taisnīgiem, godīgiem un caurspīdīgiem nosacījumiem, dodot iespēju attīstīties lauku teritorijām, kas Latvijā šobrīd būtiski atpaliek no ES vidējā lauku teritoriju attīstības līmeņa. Vienlīdzīgi nosacījumi visām dalībvalstīm ļautu Latvijai lauku attīstībā sasniegt ES vidējo lauku teritoriju attīstības līmeni. 

Avots: www.db.lv