ES Ķīmisko vielu aģentūra apžēlo glifosātu

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) Riska novērtēšanas komiteja jaunākajā ziņojumā marta vidū norāda, ka glifosāts nav ierindojams to vielu sarakstā, kas izraisa vēzi.

Secināts, ka līdzšinējie zinātniskie pētījumi nav devuši iemeslu klasificēt glifosātu kā kancerogēnu, mutagēnu vai tādu, kas būtu toksisks cilvēku reproduktīvajai funkcijai. Vienlaikus atzinumā teikts, ka šī viela joprojām ir bīstama cilvēka veselībai, jo spēj izraisīt nopietnus acu kairinājumus un bojājumus, kā arī, iekļūstot ūdenstilpēs, spēj radīt toksisku ietekmi uz ūdens vidi. Iepriekš, 2015. gadā, Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskā vēža izpētes aģentūra klasificēja glifosātu kā "iespējami kancerogēnu cilvēkiem".

Plānots, ka ziņojumu tuvākajā laikā skatīs Eiropas Komisija un tas tiks ņemts vērā, dalībvalstīm apspriežot iespēju jau šogad aizliegt glifosāta kā pesticīdu sastāvā esošās aktīvas vielas lietošanu lauksaimniecībā. Tā ir galvenā aktīvā viela virknē nezāļu apkarošanas līdzekļu, no kuriem populārākais ir "Monsanto RoundUp".

Kā apliecina Valsts augu aizsardzības dienesta paŗstāve Dace Udre, šis paziņojums saskan ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) iepriekš publicēto atzinumu, kā arī kompetento iestāžu atzinumiem citviet pasaulē, piemēram, ASV, Austrālijā, Japānā, Jaunzēlandē. Arī Pasaules veselības organizācijas un Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Apvienotajā Pesticīdu atlieku darba grupa pagājušajā gadā nonāca pie slēdziena, ka vielas izmantošana lauksaimniecībā ir droša, norāda dienesta pārstāve.

Latvijas sabiedrībā attieksme pret šo vielu nav viennozīmīga. Kamēr konvenciālie jeb industriālie lauksaimnieki bažījas par nenovēršamiem ražu samazinājumiem pēc glifosāta aizliegšanas, cita sabiedrības daļa pēc Latvijas Dabas fonda iniciatīvas februārī sākusi vākt parakstus šīs vielas izslēgšanai no atļauto sarakstiem. Attiecīgo Eiropas pilsoņu iniciatīvas petīciju atbalsta 30 organizācijas no 15 valstīm, aicinot EK ne tikai aizliegt glifosātu, bet arī reformēt pesticīdu apstiprināšanas procesu un noteikt obligātos termiņus pesticīdu izmantošanas samazināšanai ES. Eiropas Komisija šo iniciatīvu reģistrēja 2017. gada 25. janvārī, nosakot mērķi sasniegt miljonu parakstu 2018. gada 25. janvārī.

Patlaban ES glifosāta lietošana nav aizliegta, un pērn bija plānots pagarināt šīs vielas lietošanu līdz 15 gadiem, taču dažas dalībvalstis iebilda, līdz ar to komisija nolēma atcelt lēmuma pieņemšanu, kamēr saņems atzinumu no ECHA. Jau šajā vasarā komisija varētu lemt par turpmāko rīcību. Ja Eiropā izdosies savākt miljonu parakstu pret glifosāta izmantošanu, komisijai būs pienākums lemt par šo jautājumu.

Šajā sakarā Pārtikas un veterinārā dienesta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs Māris Eklons portālam la.lv teica - tiklīdz likumdošanā, kas saistīta ar pārtikas apriti, tiks iestrādāti dažādu aģentūru un citu pētniecisko institūciju atklājumi, dienests to ņems vērā, veicot uzņēmumu kontroli. Arī saistībā ar pesticīdu lietošanu. *Nupat Eiropas ķimikāliju aģentūra nāca ar paziņojumu, ka Bisfenols A ir ļoti kaitīgs, bet kamēr tas netiks iestrādāts likumdošanā, mēs, PVD, veicot materiālu, kas paredzēti saskarē ar pārtiku kontroli, vadīsimies pēc pašreizējām normām," sacīja Eklons.

Latvijā līdzekļus ar glifosātu lielākoties lieto mazdārziņos, kā arī pirms tīruma apstrādes, pēc ražas novākšanas un papuvēs pret nezālēm. Gadījumā, ja Eiropa nolems, ka šos līdzekļus lietot nevarēs, būs jāķeras pie konkrētām nezālēm paredzētajiem herbicīdiem, kas ir gan dārgāki, gan rada lielāku piesārņojumu.

Avots: www.la.lv