Mazajiem zemniekiem būs 15 000 eiro vienreizējais atbalsts

Mazās lauku saimniecības, kuru gada apgrozījums svārstās 2000-15 000 eiro robežās, arī šogad varēs pretendēt uz 15 000 eiro vienreizējo atbalstu. Kopējais finansējums attiecīgajā Eiropas fondu programmā būs 18 747 336 eiro, līdz ar to naudas varētu pietikt 1250 saimniecībām.

Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" notiks no 1. jūnija līdz 30. jūnijam.

Tikmēr saimniecības var sākt izstrādāt projektu pieteikumus un šajā procesā palīdzību sniegs arī aptuveni 70 SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (LLKC) konsultanti birojos visā Latvijā.

Uz atbalstu var pretendēt fiziska vai juridiska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, portālu la.lv informēja LLKC pārstāve Ilze Rūtenberga. Lai saņemtu atbalstu, kopējai īpašumā esošā vai nomātā lauksaimniecības zeme nedrīkst pārsniegt 50 hektārus. Ja zemi nomā, nomas termiņš nedrīkst būt īsāks par pieciem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Turklāt nepieciešama arī augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība, vai apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā, tāpat atbalsta pretendentam jāpierāda piecu gadu darba pieredze lauksaimniecības jomā. Ja minētā izglītība nav iegūta, projekta īstenošanas laikā jāapgūst lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā.

Projektu var īstenot dažādos darbības virzienos, bet tam jābūt saistītam ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu. Saimniecības finansējumu saņems pa daļām - 80% jeb 12 000 eiro saņems pirms ieguldījumu veikšanas, uzrādot priekšapmaksas rēķinus, bet 20% no finansējuma jeb 3000 eiro izmaksās tikai pēc tam, kad projekts būs veiksmīgi realizēts, sasniedzot noteiktos mērķus.

Atgādināsim, ka kopējais atbalsta pretendentu skaits šajā programmā visā 2014.-2020.gada programmēšanas periodā varētu aptvert 2370 personu. Projektu pilnībā finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (EFLA).

Saskaņā ar statistiku, 56,5% jeb 46 000 Latvijas saimniecību ražo produkciju tikai pašpatēriņam un lielākā daļa no šīm saimniecībām ir mazās saimniecības ar apgrozījumu līdz 4000 eiro.

Avots: www.la.lv