Bulgārija. Ziemas rapsis uzrāda labu ražību

Bulgārijā, tāpat kā citās Melnās jūras reģiona valstīs, sākusies ziemas rapša kulšana. Pēc Bulgārijas Lauksaimniecības ministrijas datiem, ziemas rapsis valstī līdz 28. jūnijam novākts no 8,3 tūkst.ha, kas ir 5 % no kopējām sējumu platībām (163,7 tūkst.ha), novāktās ražas apjoms sasniedzis 23,3 tūkst.t, ražība - 2,81 t/ha. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu šīs kultūras sējumu platības samazinājušās par 2,9 %.

Rapša novākšana Bulgārijā sākusies ar kavēšanos, līdz ar to novākšanas tempi atpaliek no pagājušā gada vairāk nekā par 80 %, tikmēr ražība uzrāda par 4,1 % augstāku rezultātu nekā gadu iepriekš.

Pēc Bulgārijas Lauksaimniecības ministrijas datiem, ziemas rapša sējumu platības 2017. gadā valstī aizņem 186,2 tūkst.ha.

Avots: zol