Brisele pastiprināti novēros graudu tirgu

Šā gada 20. jūlijā Eiropas Komisijas Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts iedarbinājis graudu tirgus observatoriju.

Jau kopš 2000. gada Eiropas Komisijas paspārnē tirgus novērošanas centrs jeb observatorija darbojas cukura nozarē, kas palīdz ikvienam interesentam sekot līdzi saražotās produkcijas apjomam Eiropas Savienībā, cenu izmaiņām, eksporta, importa un citiem rādītājiem. Līdzīga tirgus novērošana pirms diviem gadiem tika ieviesta arī piena nozarē, bet pērn - arī gaļas tirgū liellopu, teļu un cūkgaļas sektoros, tā palīdzot uzņēmējiem sekot līdzi tirgus signāliem un brīdinot par gaidāmām svārstībām. Visas observatorijas izveidotas kā tīmekļa vietnes, kurās pieejama informācija par ražošanu, cenām, tirdzniecības apjomiem, tur lasāmi arī ekonomikas ekspertu vērtējumi.

Tāpat kā iepriekšminētās trīs observatorijas arī graudu tirgus novērošana būs informācijas uzraudzības rīks, kura mērķis ir vienkopus uzkrāt un atspoguļot pieejamo cenu, apjomu, tirdzniecības u. c. informāciju, kas raksturo graudu nozari un tirgu. Tās nepieciešamību nozari pārraugošais komisārs Fils Hogans pamato ar faktu, ka ES lauksaimniecībā augkopības nozare ir ļoti būtiska - ik gadu tiek saražoti 300 miljoni tonnu labības, 30 miljoni tonnu eļļas sēklu un pieci miljoni tonnu proteīnaugu. "ES vidēji katru gadu eksportē vairāk nekā 40 miljonus tonnu labības, kas atbilst eksporta vērtībai vairāk nekā 10 miljardu eiro apmērā," atklājot graudu observatoriju, norādīja lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs.

Zemkopības ministrijā šādu observatoriju kā tirgus informācijas rīku vērtē pozitīvi, ņemot vērā, ka tās nodrošina ražotājiem vienuviet apkopotus nozarei svarīgos tirgus datus, kā arī sniedz ekspertu vērtējumu par situāciju un tendencēm. Dalībvalstīm nav jā­sniedz papildu informācija tirgus observatorijas darbības nodrošināšanai, jo EK observatorijā publisko informāciju, ko dalībvalstis paziņo saskaņā ar līdzšinējiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par informācijas sniegšanu. No Latvijas puses šādus datus jau gadiem ilgi sniedz Agroresursu un ekonomikas institūts. "Observatorijas mērķis nav sniegt jaunus statistikas datus, bet gan apkopot jau līdz šim pieejamos, papildus nākuši klāt ekspertu viedokļi un analītiski pārskati, ko nodrošina observatorijas valde, kuru vada EK un kurā darbojas dalībvalstu nozaru eksperti," norāda ministrijā.

original

https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/crops_en

Avots: www.laukos.la.lv