LAD saņēmis vairāk nekā 1500 pieteikumu applūdušo platību apsekošanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) līdz pirmdienas dienas rītam no lauksaimniekiem kopumā saņēmis 1503 pieteikumus platību apsekošanai kompensāciju saņemšanai par spēcīgo lietavu un plūdu rezultātā bojā gājušiem lauksaimniecības kultūraugu sējumiem un sagatavoto sienu, pastāstīja LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža.

Viņa teica, ka līdz šīs dienas rītam bija pieteiktas zaudētās ražas platības 44 600 hektāru platībā, bet kopējais pieteiktais bojātā siena daudzums bija 7822 tonnas.

Jau ziņots, ka no 4. septembra līdz 2. oktobrim lauksaimnieki, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu rezultātā ir bojā gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi un sagatavotais siens, var pieteikties kompensāciju saņemšanai. LAD pieteikums par izpostītajām lauksaimniecības platībām, kurās iesēti griķi un kukurūza, pieņems līdz pat 15. oktobrim.

Lauksaimnieki kompensāciju saņems par 2017. gadā Vienotajā iesniegumā deklarētajām lauksaimniecības kultūraugu platībām un par 2017. gada ziemāju sējumiem 2018. gada ražai, kuri apsekošanas rezultātā tiks atzīti par plūdos pilnībā bojā gājušiem. Kompensāciju par sienu saņems saimniecības, ja tām LAD dzīvnieku reģistrā ir reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki zālēdāji, un apsekošanā tiks konstatēts, ka sagatavotais siens gājis bojā plūdu dēļ.

Zaudējumu apmēru plānots rēķināt, ņemot vērā noteiktās vidējās izmaksas uz hektāru attiecīgajām kultūrām. Tās tiks segtas daļējā apmērā. Kopējā kompensāciju izmaksai nepieciešamā summa tiks aprēķināta, ņemot vērā apzinātās bojā gājušās platības.

Avots: www.delfi.lv