Plūdu kompensācijām saņemti teju 3000 iesniegumi; zaudētā raža – 74 100 hektāros

Lauku atbalsta dienests (LAD) un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs kompensācijām par plūdos bojā gājušajiem sējumiem un sienu no zemniekiem saņēmis 2981 pieteikumu, portālu laukos.lv informēja LAD pārstāve Kristīne Ilgaža.

Kompensācijai pieteiktas vairāk nekā 74 100 hektāru (ha) lielas zaudētās ražas platības, 2900 ha lielas bojā gājušo ziemāju sējumu platības un 13 500 tonnas bojāta sagatavotā siena.

"Vērtējot kopējo situāciju, var secināt, ka lauksaimnieki pārsvarā gadījumu bijuši godprātīgi un kompensācijai piesaka platības, kurās ražu nav bijis iespējams novākt. Laiks, kad lietavas un plūdi rimās, parādīja to, ka zemnieki arī atsauca pieteikumus un ražu centās novākt kaut nelielā platībā no visa lauka, ja vien tas bija iespējams," sacīja LAD direktore Anna Vītola-Helviga.

Patlaban aktīvi turpinās cietušo platību apsekošanas darbs. Plūdu teritoriju apsekošanā LAD izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas - dronus un satelītattēlus, lai samazinātu nepieciešamību fiziski apmeklēt visus cietušos laukus, kā arī varētu pārliecināties par situāciju vietās, kur ceļi ir grūti izbraucami un piekļuve pie laukiem ir stipri apgrūtināta.

Izmantojot satelītattēlus, ir izveidota īpaša karte ar applūdušajām teritorijām novados, kuros ir izsludināts ārkārtas stāvoklis.

"Šis ir bijis smags posms lauksaimniekiem. Tas licis arī dienestam mobilizēt visus resursus, strādāt ar jaunu pieeju un rast citus risinājumus informācijas iegūšanai. Mūsdienu tehnoloģijas un tas, ka dienestā ir zinoši speciālisti, kas prot ar tām strādāt, ļauj apsekošanas darbu veikt ātri un efektīvi. Pārbaudes inspektori veic gan apsekojot laukus fiziskās kontrolēs, gan 40% gadījumu tiek izmantoti droni un satelītattēli. Jaunās tehnoloģijas ļāva dienestam redzēt objektīvu situāciju laukos, kuriem piekļūt nebija iespējams. Plānojam, ka līdz nākamās nedēļas sākumam apsekošanas darbs tiks pabeigts," teica LAD vadītāja.

Viņa arī norādīja, ka ārkārtas situācija liek domāt, kā turpmāk rīkoties efektīvāk, tāpēc informācijas sistēmā izstrādāts jauns ārkārtas situācijas modulis, kas līdzīgā gadījumā postījumu apmēru ļaus noteikt daudz ātrāk.

Kā ziņots ka no 4.septembra līdz 2.oktobrim lauksaimnieki, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu rezultātā ir bojā gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi un sagatavotais siens, varēja pieteikties kompensāciju saņemšanai. Savukārt pieteikums par izpostītajām lauksaimniecības platībām, kurās iesēti griķi un kukurūza, LAD pieņems līdz 15.oktobrim.

Lauksaimnieki kompensāciju saņems par 2017.gadā Vienotajā iesniegumā deklarētajām lauksaimniecības kultūraugu platībām un par 2017.gada ziemāju sējumiem 2018.gada ražai, kuri apsekošanas rezultātā tiks atzīti par plūdos pilnībā bojā gājušiem. Kompensāciju par sienu saņems saimniecības, ja tām LAD dzīvnieku reģistrā ir reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki zālēdāji, un apsekošanā tiks konstatēts, ka sagatavotais siens gājis bojā plūdu dēļ.

Zaudējumu apmēru plānots rēķināt, ņemot vērā noteiktās vidējās izmaksas uz hektāru attiecīgajām kultūrām. Tās tiks segtas daļējā apmērā. Kopējā kompensāciju izmaksai nepieciešamā summa tiks aprēķināta, ņemot vērā apzinātās bojā gājušās platības

Avots: www.la.lv