Krievijā graudu raža pārsniegusi 133 milj.t

Krievijā līdz 2017. gada 19. oktobrim graudaugi un pākšaugi nokulti no 44,7 milj.ha jeb 95 % plānoto platību (2016. gada rādītājs - 44,2 milj.ha). Nokulto graudu apjoms pārsniedzis 133 milj.t (2016. gada rādītājs - 116,6 milj.t), ražība sasniegusi 29,8 c/ha (2016. gada rādītājs - 26,4 c/ha).

Ziemas un vasaras kvieši nokulti no 27,2 milj.ha jeb 98,6 % platību (2016. gada rādītājs - 27,1 milj.ha). Nokulto kviešu kopapjoms - 87,6 milj.t (2016. gada rādītājs - 75,7 milj.t), ražība - 32,1 c/ha (2016. gada rādītājs - 27,9 c/ha).

Ziemas un vasaras mieži nokulti no 7,7 milj.ha jeb 97 % apsēto platību (8,1 milj.ha). Nokulto miežu apjoms - 21,4 (19) milj.t, ražība - 27,9 (23,5) c/ha.

Kukurūza novākta no 1,5 milj.ha jeb 51,2 % sējumu platību (1,3 milj.ha). Novāktās kukurūzas apjoms - 7,1 (7,0) milj.t, ražība - 47,7 (55) c/ha.

Soja novākta no 1,4 milj.ha jeb 56 % sējumu platību (2016. gada rādītājs - 1,3 milj.ha). Novāktās sojas apjoms - 2,3 (2,2) milj.t, ražība - 16,1 (16,8) c/ha.

Rapsis nokults no 866,8 tūkst.ha jeb 87,9 % sējumu platību (2016. gada rādītājs - 862,7 tūkst.ha). Iekūlums - 1,5 (1,0) milj.t, ražība - 17,2 (12,1) c/ha.

Ar ziemāju kultūrām apsēti 16,2 milj.ha jeb 93 % prognozēto platību (2016. gadā - 15,8 milj.ha).

Avots: zol