Kompensācijā par plūdu postījumiem viena saimniecība saņems vidēji 5070 eiro

Kompensācijas par plūdu postījumiem, kas tiks izmaksātas no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kopumā saņems 2933 klienti, sacīja Lauku atbalsta dienesta (LAD) Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža.

Viņa sacīja, ka kopumā kompensāciju saņemšanai ir apstiprināti 2933 klientu pieteikumi, un vidēji viena lauku saimniecība par plūdu postījumiem saņems 5070 eiro kompensāciju.

Pēc Ilgažas teiktā, augstākās kompensācijas likmes lauksaimnieki saņems par tādām plūdu postījumos zaudētām kultūraugu platībām kā ziemas kvieši - 233,67 eiro par hektāru, vasaras rapsis - 222,17 eiro par hektāru, vasaras mieži un vasaras kvieši - 208,51 eiro par hektāru, lauka pupas un zirņi - 199,16 eiro par hektāru, ziemāju sējumi 2018. gada ražai - 195,56 eiro par hektāru, rudzi - 170,4 eiro par hektāru, auzas - 148,83 eiro par hektāru, griķi - 120,79 eiro par hektāru.

Mazākā kompensācijas likme piemērota bastarda āboliņam, sarkanajam āboliņam, amoliņam, lucernai - 39,54 eiro par hektāru.

Starp tām platībām, kas saņems kompensācijas, lielākās plūdos cietušās platības ir vasaras kviešiem - 15 600 hektāru platībā, griķiem - 9990 hektāru platībā, auzām - 9500 hektāru platībā, vasaras miežiem - 7700 hektāru platībā, ziemas kviešiem 6990 hektāru platībā, rapsi - 5990 hektāru platībā, lauka pupām - 4400 hektāru platībā, zirņiem - 3090 hektāru platībā, rudziem -1660 hektāru platībā, ziemāju sējumiem 2018. gada ražai - 1900 hektāru platībā. Tāpat lauksaimnieki saņems kompensācijas par citām kultūrām 6680 hektāru platībā. Kopumā lauksaimnieki saņems kompensācijas par plūdos cietušiem 73 500 hektāriem lauksaimniecības kultūraugu platību.

Pēc viņas teiktā, kompensācijas likme par hektāru siena ir 30,55 eiro. Lauksaimnieki kompensācijas saņems par kopumā 13 070 tonnu siena.

Ilgaža sacīja, ka kompensācijas Latvijas Lauku un konsultāciju centrs aprēķināja pēc tā, cik lielas investīcijas ir nepieciešamas, lai izaudzētu katru konkrēto kultūru. Patlaban ir grūti pateikt, kad precīzi lauksaimnieki kompensācijas saņems, bet tas varētu notikt novembrī. Kompensācijas tiks izmaksātas visiem vienlīdz ātri un nebūs tā, ka kāds tās saņems ātrāk un cits vēlāk.

Jau ziņots, ka valdība otrdien akceptēja 14,87 miljonu eiro izmaksāšanu Latvijas lauksaimniekiem par plūdu postījumiem no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Tāpat no šīs budžeta programmas plānots piešķirt arī 98 300 eiro Lauku atbalsta dienestam (LAD) un 13 285 eiro Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram (LLKC) neparedzēto izdevumu segšanai, kas saistīti ar plūdos cietušo platību apsekošanu.

Lauksaimniekiem, kam spēcīgajās lietavās un plūdos ir gājuši bojā lauksaimniecības kultūraugu sējumi, stādījumi, sagatavotais siens un bišu dravas, līdz šā gada 2. oktobrim bija jāpiesakās platību apsekošanai LLKC vai LAD reģionālajās iestādēs, iesniedzot aizpildītu informācijas veidlapu papīra formā. Par izpostītajām lauksaimniecības platībām, kurās iesēti griķi un kukurūza, LAD un LLKC informācijas veidlapas pieņēma līdz 15. oktobrim. Kopumā LLKC un LAD apsekoja 2933 lauksaimnieku pieteiktās platības. Pēc apsekošanas par plūdos pilnībā bojā gājušiem ir atzīti 73 538 hektāri lauksaimniecības sējumu un stādījumu, 13 071 tonna siena, 16 bišu saimes un stādījumi 850 kvadrātmetru segto platību.

Kompensācijas paredzēts piešķirt par 2017. gadā Vienotajā iesniegumā deklarētajām lauksaimniecības kultūraugu platībām un par 2017. gada ziemāju sējumiem 2018. gada ražai, kuri pēc apsekošanas ir atzīti par plūdos pilnībā bojā gājušiem. Kompensāciju par sagatavoto sienu piešķirs saimniecībām, kurām Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reģistrā ir reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki zālēdāji un kuru apsekošanā konstatēts, ka sagatavotais siens gājis bojā plūdos.

Kopējie aprēķinātie zaudējumi ir 20 538 016 eiro. Ņemot vērā valsts budžeta fiskālās iespējas, radušos zaudējumus paredzēts segt tikai daļējā apmērā - 71,9 % no faktiskajām izmaksām. Lai turpmāk veicinātu lauksaimnieku aktivitāti savu lauksaimniecības platību apdrošināšanā pret dabas izraisītiem riskiem, izmaksājamo kompensāciju palielinās par 5 % tiem lauksaimniekiem, kuri savas lauksaimniecības platības ir apdrošinājuši.

Avots: www.delfi.lv