Lai plūdi neatkārtotos. Zemnieki rosina piešķirt pusmiljonu eiro valsts meliorācijas sistēmu uzturēšanai

Biedrība "Zemnieku saeima" nosūtījusi vēstuli Zemkopības ministrijai, Finanšu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Saeimas komisijai un deputātiem ar aicinājumu likumprojektā "Par valsts budžetu 2018.gadam" papildus no valsts līdzekļiem piešķirt vismaz 500 000 eiro valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanai un ekspluatācijai 2018.gadā.

Kā informē biedrībā, ilgstošās lietavas, kuru rezultātā applūda plašas teritorijas un dažviet pat bija neiespējama ražas novākšana, bija pierādījums meliorācijas sistēmu neapmierinošajam stāvoklim. Pēdējo mēnešu laikā saņemtas neskaitāmas sūdzības no lauksaimniekiem un meža īpašniekiem par valsts nozīmes meliorācijas sistēmu neefektīvu darbību. Daudzos gadījumos minētā problēma ir iemesls, kas pasliktina vai pilnībā traucē ūdens novadīšanu no meliorācijas sistēmām.

Meliorācija likums nosaka, ka valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanas un ekspluatācijas darbus nodrošina par valsts budžeta līdzekļiem, bet par koplietošanas un viena īpašuma meliorācijas sistēmu uzturēšanu rūpējas attiecīgie zemes apsaimniekotāji. Valsts meliorācijas sistēmu tehniskajam stāvoklim jābūt tādam, lai koplietošanas un viena īpašuma meliorācijas sistēmu darbība netiktu traucēta un tās spētu regulēt mitruma režīmu augsnē. Pretējā gadījumā zemes īpašniekiem nav iespējas uzturēt savas meliorācijas sistēmas darbību un zūd jēga ieguldīt līdzekļus sistēmas sakārtošanā, norādīts vēstulē.

Kā akcentē biedrības valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš, lai zemes īpašnieki ieguldītu līdzekļus meliorācijas sistēmas uzturēšanā un atjaunošanā,jābūt pārliecībai, ka sistēma darbosies, ūdeni novadot valsts nozīmes meliorācijas sistēmās.

"Primāra nozīme ir tieši iepriekšminēto sistēmu uzturēšanas darbam, tomēr valsts finansējums nav pietiekams, lai segtu visus ekspluatācijas izdevumus un nepieļautu sistēmas nolietošanos. Papildus finansējums nav lauksaimnieku iegriba vai kaprīze, tā ir vitāla nepieciešamība, jo sliktā stāvoklī esošās valsts meliorācijas sistēmas ietekmē ne tikai lauku applūšanu, bet arī mežu produktīvu pieaugumu, ceļu situāciju, kā arī apdzīvotu vietu neapplūšanu. Lai gan valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu rekonstrukcijā jau ieguldīts Eiropas Savienības fondu finansējums un šogad turpinās ES līdzekļu piesaiste, finansējuma darbiem pilnībā nepietiek," norādīja Lazdiņš.

Līdz ar to Zemnieku saeima aicina iesaistītās ministrijas, Saeimas komisijas un deputātus atbalstīt biedrības priekšlikumu par papildus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanai un ekspluatācijai.

Zemnieku saeima apvieno 900 mazas un lielas saimniecības no visas Latvijas. Biedri kopā apsaimnieko  vairāk kā 500 000 ha zemes un savās saimniecībās nodrošina darbu vairāk nekā 4000 darbiniekiem.

Avots: www.la.lv