Ēģipte samazinās kviešu sējumu platības

Kviešu sējumu platības Ēģiptē 2018. gadā aizņems 3,25 miljoni akru, prognozē Ēģiptes Lauksaimniecības ministrija. Iepriekšējā ministrijas prognoze atradās 3,5 miljoni akru līmenī.

Kviešu ražas novākšana Ēģiptē norit aprīlī - jūlijā.

2017. gadā Ēģiptes valdība no vietējiem lauksaimniekiem iepirka 3,4 milj.t kviešu. Kviešu imports 2017/18. sezonā tiek prognozēts aptuveni 7 milj.t apjomā.

1 akrs=0,4 ha

Avots: grainboard