Sarežģītās sezonas dēļ uz laiku ļauj tirgot minimālās dīgtspējas prasībām neatbilstošas labības, dārzeņu un citas sēklas

Saistībā ar laika apstākļiem ražas novākšanas periodā Latvijā sēklaudzētājiem šogad ir iespēja saņemt atļauju uz laiku tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām, liecina Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Sēklu kontroles departamenta informācija mājaslapā.

VAAD informē, ka saistībā ar sarežģītajiem laika apstākļiem 2017.gada ražas novākšanas periodā varētu būt problēmas ar sagatavotā sēklas materiāla dīgtspēju. Šādos gadījumos, ja valstī radušās īslaicīgas sēklu apgādes grūtības, ir iespēja pieprasīt atļauju uz laiku tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām. To paredz 2007.gada 18.decembra noteikumi par kārtību atļaujas izsniegšanai uz laiku tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām.

Noteikumi attiecas uz gadījumiem, ja Latvijā trūkst lopbarības augu, labības, biešu, dārzeņu, eļļas augu un šķiedraugu sēklu.

Lai saņemtu attiecīgo atļauju sēklaudzētājam līdz 1.martam jāiesniedz VAAD iesniegums. Tas nozīmē, ka līdz 1.martam sagatavotajam sēklas materiālam jābūt pārbaudītam sēklu kontroles laboratorijā un jābūt saņemtam sēklu novērtēšanas rezultātam.

Avots: www.la.lv