Zemes fonds veicis pirmos reversās nomas darījumus

"Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" pārvaldītais Zemes fonds noslēdzis pirmos reversās nomas darījumus - divu mēnešu laikā noslēgti darījumi par 17 īpašumu iegādi ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām pārdevējam, informē "Altum" pārstāvji.

Iegādāto īpašumu kopējā platība ir 270 hektāri, savukārt darījumi noslēgti Kandavas, Tukuma, Jelgavas, Dobeles, Rundāles un Limbažu novados.

Viens no pirmajiem darījumiem veikts Jelgavas novada Vircavas pagastā, kur saimniecība Zemes fondam pārdevusi 19 hektārus lauksaimniecības zemes. Saskaņā ar reversās nomas līgumu, zemes pārdevējs turpinās zemi izmantot saimniecības vajadzībām, vienlaikus saglabājot arī iespēju to no fonda atpirkt.

"Papildu finanšu resursi mums nepieciešami tālākai izaugsmei - līdzās pamata nodarbei, kas ir graudu ražošana, plānojam attīstīt arī bioloģiskās lauksaimniecības virzienu, augļudārzu izveidi un ogulāju stādījumu. Tā kā bankā papildu finansējumu saņemt nebija iespējams, kā risinājumu izvēlējāmies īpašuma pārdošanu Zemes fondam ar tiesībām zemi turpināt izmantot savām vajadzībām. Pēc laika, kad saimniecības finanšu plūsma būs stabilizējusies, zemi no fonda plānojam atpirkt. Pozitīvi, ka uzreiz ir noslēgts arī nomas līgums, un jau šobrīd ar Zemes fondu esam vienojušies arī par zemes atpirkšanu," norādīja zemnieku saimniecības īpašnieks Juris Ritums.

Savukārt Zemes fonda vadītāja Ina Alksne skaidroja, ka reversā noma saimniecībai ļauj ne tikai iegūt tālākai attīstībai nepieciešamos finanšu resursus, bet arī sniedz skaidrus un pārskatāmus līguma nosacījumus.

"Noslēdzot reversās nomas darījumu ar Zemes fondu, uzreiz tiek noteikta zemes atpakaļpirkuma cena un termiņš, kā arī noslēgts zemes nomas līgums. Reversās nomas pakalpojumu sākām piedāvāt pērn novembrī un jau šobrīd redzam arvien augošu lauksaimnieku interesi par jauno iespēju," atzina fonda vadītāja.

Reversās nomas darījumos Zemes fonds īpašumu iegādājas par cenu, kas atbilst īpašuma vidējai tirgus cenai pārdošanas brīdī mīnus 10%. Īpašuma nomas cena gadā ir 5% no pirkuma summas, nomas maksa tiek sadalīta četros vienādos maksājumos. Nomas ar atpakaļpirkumu termiņš ir pieci gadi, savukārt saimniecība īpašumu atpirkt var par cenu, kāda ir īpašuma tirgus vērtība brīdī, kad īpašums tiek pārdots Zemes fondam. Tādējādi saimniecībai jau reversās nomas darījuma brīdī ir zināma cena, par kādu tā varēs savu īpašumu atpirkt, un šo cenu neietekmēs nekustamā īpašuma cenu svārstības.

Reversās nomas pakalpojumu regulē likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", MK noteikumi Nr. 748 "Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi" un ALTUM iekšējie dokumenti.

Latvijas Zemes fonds ir valsts izveidota finanšu institūcija, kas iegādājas, pārdod un nomā lauksaimniecības zemi, lai tā tiktu izmantota lauksaimnieciskiem mērķiem. 2017. gada beigās LZF īpašumā bija 250 īpašumi 4200 hektāru kopplatībā. Īpašumu iegādē kopš fonda darbības sākuma ieguldīti vairāķ nekā 11 miljoni eiro.

"Altum" ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017. gada jūnijā "Altum" saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas "Moody's" ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina "Altum" stabilo finanšu situāciju. Savukārt 2017.gada 24.oktobrī "Altum" obligācijas tika iekļautas biržas "Nasdaq Riga" Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

Avots: www.la.lv