Zemes iegādes kreditēšanas programmā desmit gadu laikā lauksaimnieki iegādājušies 58 tūkstošus ha lauksaimniecības zemes 154 miljonu eiro vērtībā

Lauksaimnieki jau 11 gadus aktīvi izmanto zemes iegādes kreditēšanas programmas piedāvāto iespēju ar pazeminātiem aizdevuma procentiem iegādāties ražošanai lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
11 gadu laikā, kopš zemes kreditēšanas programma ir ieviesta, zemnieki, izmantojot programmas piedāvāto iespēju, lauksaimnieciskajai ražošanai ir iegādājušies 58 045* ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Līdz šā gada 30. septembrim bija apstiprināti 2852 aizdevumi par kopējo summu 153,90 miljoni eiro.

Zemkopības ministrs Armands Krauze: “Vienpadsmit gadu laikā šī programma sevi pierādījusi kā ļoti noderīgu un izdevīgu atbalsta pasākumu zemkopjiem, dodot iespēju mazajiem un vidējiem lauksaimniekiem papildus iegādāties lauksaimniecībā izmantojamo zemi, lai attīstītu savas saimniecības un uzlabotu lauksaimnieciskās ražošanas produktivitāti.”
    
Aizdevumi ir orientēti uz mazām un vidējām saimniecībām, kā arī jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir ekonomiski pamatoti saimniecību attīstības plāni, bet paaugstinātā riska vai trūkstošā nodrošinājuma dēļ nav iespējams saņemt aizdevumu komercbankās.
  
Aizdevumu gala procentu likmes zemes iegādei šajā programmā ilgstoši bija nemainīgas (2,7%), taču no 2021. gada aprīļa gala procentu likme ir 2,2% plus valsts kases resursu cena. 
  
Aizdevuma maksimālais termiņš ir līdz 30 gadiem, bet maksimālā aizdevuma summa vienam aizņēmējam – līdz vienam miljonam eiro.
  
Atbalsts lauksaimniekiem zemes iegādei pašlaik tiek īstenots saskaņā ar ZM izstrādātajiem MK 22.05.2018. noteikumiem Nr.295 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”. Zemes kreditēšanas programmas aizdevumus izsniedz Attīstības un finanšu institūcija “Altum”.

(*) – Visi šajā ziņā minētie dati uz 30.09.2023

Avots: Zemkopības ministrija