BASF iegūst apstiprinājumu jaunā fungicīda Revysol® izmantošanai Eiropā

Ikdienas darbā lauksaimnieki sastopas ar daudziem izaicinājumiem, tostarp ar tādu produktu pieejamības samazināšanos, kas spēj uzveikt pieaugošo rezistenci. Šo produktu pieejamības samazināšanās iemesls ir arvien stingrākie noteikumi un grūtības atrast jaunas darbīgās vielas. BASF jaunais fungicīds Revysol® ir pirmais izopropanola azols, kas tiek ieviests tirdzniecībā. Tā apstiprināšana izmantošanai Eiropas Savienībā nodrošinās lauksaimniekiem Eiropā un visā pasaulē jaunu, efektīvu līdzekli rezistences uzveikšanai un lauku saimniecību darbības optimizēšanai.

“Lauksaimnieki meklē jaunus un ilgtspējīgus risinājumus lauku saimniecību darbības uzlabošanai. Revysol® ļauj efektīvāk saimniekot un samazināt ar laikapstākļiem saistītos riskus. Tas nodrošina arī augstākas un stabilākas ražas, kas vairo lauksaimnieku ienākumus”, stāsta Livio Tedeši (Livio Tedeschi), BASF Lauksaimniecības risinājumu nodaļas vecākais viceprezidents Eiropā, Tuvajos Austrumos, Āfrikā un NVS.

Graudaugi ir vissvarīgākais kultūraugs Eiropā, to sējumi aptver vairāk nekā 50 procentus visas lauksaimniecībā izmantotās zemes. Šī iemesla dēļ BASF vispirms reģistrēja produkta izmantošanu tieši šiem kultūraugiem. Revysol® ir ļoti efektīvs pret svarīgām slimībām, piemēram, Septoria tritici ierosinātām slimībām un rūsu kviešiem vai ramulāriju miežiem. Atkarībā no valstu apstiprinājumiem, graudaugiem paredzētie Revysol produkti tirgū būs pieejami 2019./2020  gada sezonā.

Turpmāk tiks iesniegti reģistrācijas pieteikumi produkta izmantošanai citām svarīgām kultūraugu grupām, piemēram, eļļas rapsim, kukurūzai, augļiem, vīnogām un dārzeņiem.

“Lai sasniegtu izcilu rezultātu, Revysol izstrādē tika izmantota mūsu pieredze darbā ar fungicīdiem un ilgtspējīga pieeja, tā nodrošinot vienlaikus izcilu produkta sniegumu un ievērojot stingrās reglamentējošās prasības”, stāsta Jirgens Oldeveme (Jürgen Oldeweme), BASF Lauksaimniecības risinājumu nodaļas Globālās produktu drošības un reģistrācijas vecākais viceprezidents. “Mēs esam ļoti gandarīti par apstiprinājuma saņemšanu Eiropas Savienībā, jo tas ir nozīmīgs faktors arī Revysol reģistrācijai citur pasaulē.”

“Šis ir nozīmīgs solis uz priekšu, lai efektīvo līdzekli piedāvātu arī mūsu klientiem Latvijā, kuri to varēs iegādāties no 2020. gada,” stāsta Dagnija Hincenberga, BASF Lauksaimniecības risinājumu nodaļas tirdzniecības vadītāja Latvijā.

BASF prognozē augstu Revysol pieprasījumu. Potenciālais pārdošanas apjoms tiek prognozēts virs viena miljarda eiro. BASF ir iesniedzis Revysol reģistrācijas pieteikumus 60 valstīs Eiropā, Āzijā un Amerikā vairāk nekā 40 kultūraugiem. Revysol būs pieejams dažādos pielāgotos sastāvos lauksaimniekiem visā pasaulē; tas ļaus labāk aizsargāt kultūraugus dažādos augšanas apstākļos.

Par BASF Lauksaimniecības risinājumu nodaļu

Strauji augošā iedzīvotāju skaita dēļ pasaule arvien vairāk ir atkarīga no spējas attīstīt un uzturēt ilgtspējīgu lauksaimniecību, vienlaikus saglabājot veselīgu vidi. Sadarbojoties ar lauksaimniekiem, lauksaimniecības nozares speciālistiem, augu aizsardzības un kaitēkļu apkarošanas ekspertiem un citiem profesionāļiem, mūsu uzdevums ir palīdzēt šo mērķi īstenot. Tieši tāpēc esam veikuši investīcijas pētījumu un attīstības jomas pilnveidē un plašāka produktu portfeļa radīšanā, tostarp sēklu un to īpašību izstrādē, kultūraugu ķīmiskajā un bioloģiskajā aizsardzībā, augsnes pārvaldībā, augu veselības veicināšanā, kaitēkļu kontrolē un digitālajā lauksaimniecībā.  Strādājot laboratorijās, uz lauka, birojā un ražošanā mūsu ekspertu komandas apvieno inovatīvu domāšanu un praktisku pieeju, lai radītu pārdomātas idejas reālā pasaulē, kas darbojas – lauksaimnieku, sabiedrības un visas pasaules labā. Mūsu nodaļas pārdošanas apjoms 2017. gadā sasniedza 5,7 miljardus eiro. Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni www.agriculture.basf.com vai mūsu sociālo mediju vietnes.

Par BASF

BASF rada ķīmiju ilgtspējīgai nākotnei. Mēs apvienojam ekonomiskos panākumus ar sociālo atbildību un vides aizsardzību. Vairāk nekā 115 000 BASF grupas darbinieku rūpējas par mūsu klientu panākumiem gandrīz visos sektoros un gandrīz visās pasaules valstīs. Mūsu produktu portfeli veido četri segmenti: ķimikālijas, speciālie produkti, funkcionāli materiāli un risinājumi, kā arī lauksaimniecības risinājumi. BASF pārdošanas apjoms 2017. gadā bija vairāk nekā 60 miljardi eiro. 

BASF akcijas tiek tirgotas biržās Frankfurtē (BAS), Londonā (BFA) un Cīrihē (BAS). Papildu informācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.basf.com.

 Avots: basf.com.