Eiropas Komisija apstiprina Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģisko plānu 2023.-2027. gadam

Eiropas Komisija (EK) 2022. gada 11. novembrī ir apstiprinājusi Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu (KLP SP) 2023.-2027. gadam. KLP SP paredz turpmāko piecu gadu laikā (2023-2027) lauksaimniecības nozares un lauku attīstībā Latvijā ieguldīt 2,5 miljardus EUR.

Lielākā finansējuma daļa jeb 1,7 miljardi EUR tiks piešķirta tiešo maksājumu veidā, lauku attīstības pasākumiem ir paredzēti 0,791 miljards EUR, bet Tirgus kopējās organizācijas atbalsta pasākumiem – 10 milj. EUR.

Plašāka informācija: Zemkopības ministrija