Fotogrāfija un iesniegums. Kas darāms atbalsta saglabāšanai par sausumā cietušajiem laukiem

Pēc dabas katastrofas izsludināšanas lauksaimniecībā Lauku atbalsta dienests sniedz informāciju, kā lauksaimniekam jārīkojas, lai saglabātu Eiropas Savienības un valsts atbalstu par sausuma dēļ cietušajām kultūraugu platībām.

Ja lauksaimnieks izar iepriekš iesēto kultūraugu un iesēj citu, tad, lai saņemtu specifiskos maksājumus (brīvprātīgo saistīto atbalstu, maksājumu par vidi saudzējošām dārzkopības metodēm vai bioloģisko lauksaimniecību), ir jāraksta iesniegums Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ar skaidrojumu par kultūraugu nomaiņu.

LAD lūdz lauksaimniekus veikt foto fiksāciju ar 2-3 fotogrāfijām no dažādām lauka vietām (ar koordinātām vai identificējamiem objektiem – kokiem, stabiem, ēkām).

Kultūras kodu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā nevajag mainīt. Iesniegums LAD lūdz iesniegt sadaļā “Pievienot dokumentus”.

Ja lauksaimnieks atstāj sākotnēji iesēto kultūraugu, tad par deklarētājiem iesētajiem un šobrīd slikti izaugušajiem kultūraugiem kods sistēmā nav jāmaina.

Šādā gadījumā tiks saglabāts arī specifiskais ar konkrēto kultūraugu saistītais maksājums.

Avots: www.la.lv