Francijā ziemas rapša sējumu platības samazinājušās par 17 %

Francijas Lauksaimniecības ministrija palielinājusi ziemas rapša sējumu platību vērtējumu 2019. gada ražai no 1,2 milj.ha līdz 1,3 milj.ha. Tai pat laikā sējumu platības joprojām ir mazākas par pagājušā gada rādītāju (- 16,8 %) un mazākas par pēdējo piecu gadu vidējo rādītāju (- 11,3 %).

Par iemesls sējumu platību samazināšanai kļuva sausums rudenī. Lauksaimniecības ministrija brīdina, ka ziemas rapša zaudējumi ziemas periodā var pārsniegt normu, jo sējumi ir vāji attīstīti.

Avots: zol