Graudu raža Krievijā 2019. gadā var sasniegt 118 milj.t

Graudu raža Krievijā 2019. gadā var sasniegt 118 milj.t, teikts Krievijas Lauksaimniecības ministrijas prezentācijā Viskrievijas agronomu sanāksmē.

Dokumentā norādīts, ka šī prognoze balstās uz reģionu sniegtajiem datiem.

Tai pat laikā valsts lauksaimniecības attīstības programmas indikatīvais rādītājs paredz graudu ražu šogad 108,3 milj.t apjomā.

Janvāra beigās Krievijas lauksaimniecības ministrija ziņoja, ka graudu raža šogad var sasniegt 108-110 milj.t, tai skaitā kviešu – 67 milj.t.

  1. gadā graudu raža Krievijā sasniedza 112,9 milj.t, bet 2017. gadā – 135,5 milj.t.

Avots: zol