Jaunie Eiropas Kosmosa aģentūras pavadoņi ieved kultūraugu sējumu uzraudzību jaunā līmenī

Tradicionāli dažādu kultūraugu kartēšanai no kosmosa tiek izmantoti optiskie ("fotoattēliem līdzīgi") satelīta attēli, bet jaunā Eiropas satelīta Copernicus Sentinel-1 radaru dati apvienojumā ar interferometrisko apstrādi var būtiski uzlabot kultūraugu kartēšanu.

Tas palīdzēs uzlabot ražas prognozes, ražošanas statistiku, sausuma un vētras postījumu aplēses un daudz ko citu. Sentinel-1 misiju veido divi identiski satelīti, no kuriem katrs ir aprīkots ar uzlabotu radaru, kas nodrošina Zemes virsmas attēlus 24 stundas diennaktī jebkurā laika apstākļos.

Sējumu kartēšanai, izmantojot satelīta attēlus, ir svarīgākā loma Eiropas kopējā lauksaimniecības politikā, kas tiek izmantota regulārai sējumu uzraudzībai, lai samazinātu lauka darbu un ar to saistītos dokumentācijas apjomus.

Avots: ESA