Klimatiskie apstākļi

ES ziemas kviešu audzēšanai apstākļi šobrīd ir labvēlīgi, neskaitot  dažas nelielas problēmas nesenā aukstuma dēļ Dienvidaustrumeiropā , kas varēja ietekmēt kultūraugus ar nelielu sniega segu.

Lielbritānijā apstākļi ir labvēlīgi.

Ukrainā kopumā ir labvēlīgi apstākļi ar  labu sniega segas aizsardzību; tomēr zemāks par vidējo augsnes mitrums dienvidos var ietekmēt pavasara ražu.

Krievijas Federācijā ziemas kviešu audzēšanas apstākļi joprojām ir atšķirīgi, sakarā ar pagājušā gada rudens sausuma saglabāšanos Dienvid kaukāzā un Ziemeļkaukāzā.

Turcijā apstākļi nav viennozīmīgi, pastāvīgā sausuma un nesenā  aukstā  laika dēļ, kas varēja izraisīt kultūraugu izsalšanu.

Ķīnā ziemas kviešu apstākļi arī nenoteikti,  valsts austrumos nokrišņu daudzums ir mazāks par vidējo, kas pasliktinās ražas pieaugumu.

Indijā apstākļi ir labvēlīgi, kopējai sējumu platībai salīdzinājumā ar pagājušo gadu palielinoties.

Amerikas Savienotajās Valstīs ziemas kviešu audzēšana joprojām ir pakļauta sausumam un nesenajai  vidējai temperatūras pazemināšanās dēļ  Lielajos līdzenumos.

Kanādā apstākļi ir labvēlīgi galvenajā  labības ražošanas provincē Ontario; tomēr zemāka par vidējo sniega kārta  prērijās un  nesenie aukstie laika apstākļi  ir pakļāvuši  sējumus izsalšanas riskam.