Kviešu cenas augustā

Kviešu cenas augustā starptautiskajā tirgū nedaudz pieauga, galvenokārt atspoguļojot, jau otro mēnesi pieaugošo, Eiropas Savienības eksporta cenu, pēc tā, ka tika prognozēta ražošanas samazināšanās. Cenu ietekmēja arī bažas par ražošanas perspektīvām Argentīnā. Augustā ASV kviešu etalona (Nr. 2 Hard Red Winter, fob) cena bija vidēji USD 221 par tonnu, saglabājoties gandrīz stabila un par 9 procentiem augstāka nekā 2019. gada attiecīgajā mēnesī. Cenas samazinājumu, ko ietekmēja labā ziemāju un pavasara kultūru raža, novērsa lielais eksporta pieprasījums. Atšķirībā no augstāk minētā, cenas Melnās jūras reģionā samazinājās, sakarā ar nelielo pieprasījumu un lielāku nekā bija prognozēts, ražas apjomu Krievijas Federācijā, kaut gan lielais eksporta pieprasījums, nedaudz veicināja cenu pieaugumu augusta beigās.