LAD paziņo, kad sāks pieņemt pieteikumus platību maksājumiem

Lauku atbalsta dienests 10.aprīlī sāks pieņemt pieteikumus platību maksājumiem, liecina informācija dienesta mājaslapā.

Platību maksājumiem varēs pieteikties līdz 22.maijam, iesniedzot vienoto iesniegumu elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Savukārt pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, būs 17.jūnijs.

Dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokli iesnieguma iesniegšana noritēs vienlaikus ar pieteikšanos platību maksājumiem – no 10.aprīļa līdz 3.jūnijam.

Platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā – aprīlī un maijā – Lauku atbalsta dienests organizēs klātienes konsultācijas daudzās vietās Latvijā, lai palīdzētu klientiem aizpildīt platību maksājumu pieteikumus elektroniski.

Klientiem būs iespēja iesniegt pieteikumus gan minēto konsultāciju laikā, gan apmeklējot Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas centrus.

Lauku atbalsta dienestā atgādināja, ka šajā gadā lauksaimnieki vairs nesaņems maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi.

Jaunas saistības lauksaimnieki varēs uzņemties tikai pasākumā “Agrovide un klimats” aktivitātēs “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un “Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei”.

Lauku atbalsta dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda līdzekļus un tiešos maksājumus zemniekiem.

Avots: www.la.lv