Lauksaimniekiem vairs neizmaksās atbalstu par apgabaliem ar dabas vai citiem specifiskiem ierobežojumiem

Latvijas lauksaimnieki šogad vairs nesaņems maksājumu par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, paredz valdības otrdien apstiprinātās izmaiņas kārtībā, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstu vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Noteikumi papildināti ar atsevišķiem jauniem punktiem, nosakot, ka jaunu daudzgadu saistību uzņemšanās, paplašināšana vai pagarināšana 2019. un 2020.gadā būs atkarīga no atbalsta aktivitātes veida un tam pieejamā finansējuma apmēra līdz šā plānošanas perioda beigām.

Tostarp pasākumā “Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi” atbalstu pēc 2018.gada vairs neturpinās izmaksāt.

Tāpat no šā gada jaunas piecu gadu saistības vairs nebūs iespējams uzņemties pasākumos “Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā” un “Rugāju lauks ziemas periodā”, bet no 2020.gada – arī pasākumā “Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei”.

Izmaiņas ir saistītas ar kopējo Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gada periodam sasniedzamo mērķu rādītāju izpildi un saistību izpildei rezervētā finansējuma apmēru.

Atbalsta pretendenti, kuriem piecu gadu saistības beigsies 2019.gadā, tās varēs pagarināt par gadu, tā nodrošinot daudzgadu saistību prasību izpildes nepārtrauktību starp diviem plānošanas periodiem.

Izmaiņas arī paredz, ka atbalsta pretendentam aprēķināto bioloģiskās lauksaimniecības atbalstu nesamazinās, ja konstatēs, ka atsevišķi regulā noteiktie mērķi nav izpildīti, ņemot vērā nelabvēlīgo laika apstākļu izraisītās negatīvās sekas pērn un 2017.gadā.

Grozījumi noteikumos stāsies spēkā pēc to publiskošanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Avots: www.lalv