Pēdējo 50 gadu laikā sojas pupu raža pasaulē augusi par 300 milj.t

Pēdējo 50 gadu laikā pasaulē vērojams stabils sojas pupu ražas pieaugums. Ja 1967/68. sezonā pasaulē tika iegūta 37 milj.t liela sojas raža, tad 2017/18. sezonā – jau 337 milj.t. Minētās tendences attīstību lielā mērā veicina dinamiskais pieprasījuma pieaugums pēc sojas gan lopkopības, gan rūpniecības nozarēs.

No šosezon izaudzētajām sojas pupām tikai 18 % nav ģenētiski modificēti. Turklāt, pēc asociācijas “Dunajas soja” datiem, Eiropa ir lielākais tirgus pasaulē, kas patērē visvairāk nemodificētas sojas. Paralēli tam minētajā reģionā dinamiski attīstās sojas pupu audzēšana. Pēdējo 8 gadu laikā sojas sējumu platības Eiropā divkāršojušās, un 2018. gadā šīs kultūras platības gaidāmas 4,5 milj.ha līmenī.

Sējumu platību paplašināšana saistīta ar augošo pieprasījumu pēc sojas, kā arī pēc sojas pārstrādes produktiem. Taču, neskatoties uz to, šobrīd Eiropa spēj sevi nodrošināt ar sojas pārstrādes produktiem tikai par 20,7 %.

Avots: oilword