Ukrainā ziemāju sējumu platības 2019. gada ražai pieaugušas par 7,5 %

Ukrainā 2018. gada rudenī ar ziemāju kultūrām 2019. gada ražai apsēti 8,954 milj.ha, kas ir par 7,5 % vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Ar ziemāju graudaugu kultūrām apsēti 7,585 milj.ha (+ 4,4 %), tai skaitā ar ziemas kviešiem – 6,449 milj.ha (+ 2,8 %), ar ziemas miežiem – vairāk kā 1 milj.ha (+ 22 %), ar rudziem – 115,1 tūkst.ha (- 22,7 %), ar tritikāli – 13,3 tūkst.ha (- 17,1 %).

Ar ziemas rapsi apsēti 1,292 milj.ha, kas trīs reizes pārsniedz 2017. gada rādītāju.

Avots: apk-inform