USDA prognozē kukurūzas un sojas ražu kritumu ASV 2018. gadā

ASV Lauksaimniecības ministrija (USDA) prognozē, ka ASV 2018. gadā samazināsies sojas un kukurūzas ražas, bet šo kultūru krājumi saglabāsies augstā līmenī.

ASV ir vadošā valsts pasaulē kukurūzas audzēšanas un eksporta jomā un ieņem otro vietu sojas eksportā tūlīt pēc Brazīlijas.

Gaidāms, ka kukurūzas raža ASV šogad saruks par 1 % līdz 14,390 miljrd.bušeļu, tās ražība - līdz 174 bušeļi/akrs.

Kukurūzas ražība ASV sasniedza maksimumu 2017. gadā – 176,6 bušeļi/akrs. Apjomīgas ražas valstī iegūtas pēdējos piecus gadus pēc kārtas, lielākā no tām novākta 2016. gadā – 15,1 miljrd.bušeļu, kuras pieaugumu sekmēja šīs kultūras sējumu platību paplašināšana.

Kukurūzas krājumi 2018/19. sezonas beigās tiek prognozēti 2,272 miljrd.bušeļu līmenī, kas ir par 3 % mazāk salīdzinājumā ar iepriekšējās sezonas rādītāju.

Kukurūzas eksports 2018/19. sezonā salīdzinājumā ar 2017/18. sezonu valstī samazināsies par 150 milj.bušeļu līdz 1,9 miljrd.bušeļu. Eksporta kritums tiek skaidrots ar spēcīgo konkurenci no Argentīnas, Brazīlijas un Ukrainas puses.

Kukurūzas izlietojums etanola ražošanā ASV 2018/19. sezonā pieaugs līdz rekordaugstam līmenim - 5,650 miljrd.bušeļu.

Pēc USDA prognozēm, sojas raža ASV 2018. gadā sasniegs 4,320 miljrd.bušeļu, kas ir par 2 % mazāk salīdzinājumā ar 2017. gadu. Sojas ražība tiek prognozēta 48,5 bušeļi/akrs, kas ir par 0,6 bušeļi/akrs mazāk  salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu un par 3,5 bušeļi/akrs mazāk salīdzinājumā ar 2016. gada rekordrādītāju.

Pēdējos gadus sojas sējumu platības ASV ir augušas, pateicoties augošajam pieprasījumam, kas savukārt padara šīs kultūras audzēšanu daudz ienesīgāku. USDA prognozē, ka šogad lauksaimnieki apsēs ar soju un kukurūzu vienādu daudzumu platību, un šis būs pirmais gads 35 gadu laikā, kad kukurūza nebūs pārsvarā.

Sojas krājumi 2018/19. sezonas beigās samazināsies par 70 milj.bušeļu līdz 460 milj.bušeļu.

Kā skaidro USDA, galvenais krājumu samazināšanās iemesls būs eksporta pieaugums. Gaidāms, ka tas ASV 2018/19. sezonā palielināsies par 200 milj.bušeļu līdz 2,3 miljrd.bušeļu, pateicoties stabili augošajam pieprasījumam un prognozējamajiem sojas ražu kritumiem Dienvidamerikā 2018. gadā.

Kviešu raža ASV palielināsies par gandrīz 6 % līdz 1,839 miljrd.bušeļu, jo kopējās sējumu platības 2018. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaugs par 0,5 milj.bušeļu, neskatoties uz ziemas kviešu sējumu platību samazināšanos līdz pēdējo 109 gadu minimumam.

Avots: idk