Uzlabos “Altum” izsniegto kredītgarantiju pieejamību lauksaimniekiem

Uzlabosies garantiju sniegšana un finansējuma pieejamība tiem lauksaimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir nepietiekams nodrošinājuma apjoms finansējuma saņemšanai komercbankās.

To paredz valdības otrdien atbalstītais un Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotais lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumu projekts.

Atbalsta programmu sadarbībā ar komercbankām turpinās administrēt “Attīstības finanšu institūcija “Altum””.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem ir palielināts maksimālais kopējais vienam saimnieciskās darbības veicējam izsniedzamo garantiju apjoms un turpmāk tas varēs sasniegt vienu miljonu eiro, neparedzot līdzšinējos ierobežojumus atsevišķām garantiju saņēmēju grupām.

Atbilstīgiem lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvie esošo garantiju apmērs varēs sasniegt attiecīgi 3,5 miljonus eiro un divus miljonus eiro, vienlaikus ievērojot valsts atbalsta ierobežojumus lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem.

Tāpat turpmāk, neatkarīgi no aizdevuma veida un atbalstāmā pasākuma, garantijas segs līdz 80% no finanšu pakalpojuma summas ne tikai aizdevumiem investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem, bet arī finanšu līzingam un finanšu līzinga limitam, faktoringam, banku garantiju limitam un kredītvēstulei.

ZM norāda, ka jauno noteikumu ieviešana veicinās jaunu garantiju izsniegšanu par aptuveni 10 miljoniem eiro.

MK noteikumu projekts “Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi” stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē.

Avots: www.la.lv