Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus MK Noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai

Valdība otrdien, 7. martā apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”. Grozījumu mērķis ir sadalīt 2023. gadam paredzēto valsts budžeta bāzes finansējumu 8 720 490 eiro apmērā lopkopības un augkopības attīstībai, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai, tirgus veicināšanai, pārtikas kvalitātes shēmām (popularizēšanai), lauksaimniecības nozares profesionālo izglītības programmu pilnveidošanai un iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai.

No noteikumiem ir svītroti vairāki atbalsta pasākumi, kurus turpmāk finansēs no citiem finansējuma avotiem: atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmām un atbalsts biškopības nozarei  turpmāk tiks finansēti no Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam finansējuma, bet  atbalsts briežkopības nozarei, atbalsts selekcijai un atbalsts vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai tiks finansēts no papildu valsts atbalsta.

Tādejādi citos atbalsta pasākumos finansējumu 2023. gadā bija iespējams palielināt. Salīdzinot ar 2022. gadu, visvairāk palielināts atbalsts pasākumam "Dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai” un tirgus veicināšanai. Salīdzinājumam 2022. gadā finansējums dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai bija  1,273 440 milj. eiro, bet 2023. gadā  - 1,873 440 milj. eiro. 2022. gadā tirgus veicināšanai tika piešķirti 403 033 eiro, 2023.gadā – 905 033 eiro, kas ir par 500 000 eiro vairāk. Atbalsta palielinājums palīdzēs uzņēmējiem veicināt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu.

Atbalsts "Dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai” palielināts, jo minētā pakalpojuma sniedzējiem degvielas un elektroenerģijas cenu pieaugums ir būtiski sadārdzinājis pakalpojuma izmaksas. Finansējuma palielinājums nodrošinās minētā pakalpojuma pieejamību dzīvnieku audzētājiem.

Atbalsta pretendentiem pieteikumu iesniegšanas termiņš Lauku atbalsta dienestā ir 31. marts, izņemot tirgus veicināšanas pasākumu, kurā pieteikumi jāiesniedz līdz 15. martam.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Avots: Zemkopības ministrija