Vebinārs “Pētījumu rezultāti par augu aizsardzības līdzekļu lietojumu”

Saskaņā ar Eiropas zaļo kursu un tā sastāvdaļā esošo stratēģiju “No lauka līdz galdam”, kurā ir minēti konkrēti kvantitatīvie rādītāji, kas jāsasniedz kopumā Eiropas Savienībā - līdz 2030.gadam par 50% jāsamazina augu aizsardzības līdzekļu un par 20 % mēslošanas līdzekļu patēriņš. Mērķis ir padarīt pārtiku bioloģiskāku, vienlaikus samazinot siltumnīcu gāzu emisijas zemes apsaimniekošanā. Līdz ar to jāmainās arī lauksaimniecībai. Eiropas Komisija norāda – AAL samazinājumu var sasniegt, stiprinot un pielietojot lauksaimniecībā integrētās augu aizsardzības principus, izmantojot precīzās tehnoloģijas un mazāk bīstamu vielu.

Zemkopības ministrija ir pasūtījusi Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei veikt ar lauksaimniecisko darbību un augu aizsardzības līdzekļiem saistītus pētījumus.

Lai rastu iespēju ieinteresētajām pusēm iepazīties ar pētījumu rezultātiem un uzdot jautājumus pētījumu veicējiem, Zemkopības ministrija uzaicina uz augstāk minēto pētījumu prezentāciju 8.martā, plkst.10.00 tiešsaistē Zoom platformā, pieslēgšanās saite: 

https://us02web.zoom.us/j/85253169578?pwd=UndJZUJIMDVhWnBybjBIMkdNV004UT09

Papildus informācija: Zemkopības ministrija