Zemes iegādes kreditēšanas programmā 10 gadu laikā lauksaimnieki iegādājušies vairāk nekā 55 tūkstošus ha lauksaimniecības zemes

Lauksaimnieki jau 10 gadus aktīvi izmanto zemes iegādes kreditēšanas programmas piedāvāto iespēju ar pazeminātiem aizdevuma procentiem iegādāties ražošanai lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Šajā laikā, kopš ieviesta zemes kreditēšanas programma, zemnieki, izmantojot programmas piedāvāto iespēju, lauksaimnieciskajai ražošanai iegādājušies vairāk kā 55 tūkstošus* ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Līdz šā gada 30. jūnijam bija apstiprināti 2656 aizdevumi par kopējo summu 139,84 miljoni eiro.

“Zemes iegādes kreditēšanas programma jau desmit gadus sniedz iespēju jaunajiem lauksaimniekiem, kā arī mazām un vidējām saimniecībām Latvijā attīstīt savu lauksaimniecisko darbību. Šī programma nodrošina, ka saglabājam Latvijas zemes resursu mūsu lauksaimniekiem, sekmējam jaunu darba vietu veidošanu reģionos un Latvijas lauku attīstību,” atzīmē zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.

Aizdevumi ir orientēti uz mazām un vidējām saimniecībām, kā arī jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir ekonomiski pamatoti saimniecību attīstības plāni, bet paaugstinātā riska vai trūkstošā nodrošinājuma dēļ nav iespējams saņemt aizdevumu komercbankās.

Aizdevumu gala procentu likmes zemes iegādei šajā programmā ilgstoši bija nemainīgas (2,7%), taču no 2021. gada aprīļa gala procentu likme ir 2,2% plus valsts kases resursu cena.

Aizdevuma maksimālais termiņš ir līdz 30 gadiem, bet maksimālā aizdevuma summa vienam aizņēmējam – līdz vienam miljonam eiro.

Atbalsts lauksaimniekiem zemes iegādei pašlaik tiek īstenots saskaņā ar ZM izstrādātajiem MK 22.05.2018. noteikumiem Nr. 295 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”. Zemes kreditēšanas programmas aizdevumus izsniedz Attīstības un finanšu institūcija “Altum”.

(*) – Visi šajā ziņā minētie dati uz 01.07.2022.

Avots: Zemkopības ministrija