Indijā pieaug kultūraugu platības

Indijā ar katru gadu pieaugošās kultūraugu platības sasniegušas milzīgus apmērus.

Indijas Lauksaimniecības ministrijas jaunākie dati liecina, ka eļļas augu sējumu platības šobrīd aizņem 17,814 milj.ha. Salīdzinot ar pagājušo gadu, tās ir palielinājušās par 561000 hektāriem. Sojas sējumu platības pagājušajā gadā aizņēma 9,321 milj.ha, šogad tās ir pieaugušas līdz 10,323 milj.ha.

Savukārt kukurūzas sējumu platības ir samazinājušās. Pagājušajā gadā šo kultūraugu platības aizņēma 7,442 milj.t, bet šogad tās aizņem 7,419 milj.t.

Avots: Kazakh-zerno