Ukrainā ziemāji iesēti 29 % plānoto platību

Līdz 20. septembrim Ukrainā ar ziemājiem apsēti 2,39 milj.ha, jeb 29 % no plānotajām platībām. Ar ziemas kviešiem apsēti 2,15 milj.ha, jeb 32 % plānoto platību, ar rudziem apsēti 53 % plānoto platību, jeb 181 tūkst.ha, ar miežiem - 51 tūkst.ha, jeb 4 % plānoto platību.

Ziemas rapsis iesēts 860 tūkst.ha. Plānots, ka kopumā tas aizņems 952 tūkst.ha.

Avots: proagro