Spānija plāno palielināt ģenētiski modificēto kukurūzas sējumu platības

Spānijā kukurūzas raža tuvākajos gados nemazināsies, neskatoties uz to, ka tiks samazinātas šīs kultūras sējumu platības, prognozē Business Monitor International. Kukurūzas sējumu platību samazināšanu kompensēs ar ražības kāpināšanu, ko panāks arī ar ģenētiski modificēto šķirņu daudz plašāku izmantošanu.

2013. gadā Spānijā tika iegūta 4,8 milj.t liela kukurūzas raža, kas ir par 0,6 milj.t vairāk nekā tika novākts sausajā 2012. gadā. Ģenētiski modificēto kukurūzas sējumu platības 2013. gadā salīdzinājumā ar 2012. gadu pieauga par 19 %, sasniedzot 138,5 milj.ha.

Avots: zol