VAAD aicina rapšu audzētājus ar miglošanu nenoindēt bites

Patlaban laukos notiek rapša sējumu milgošana aizsardzībai pret kaitēkļiem un slimībām, līdz ar to Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atgādina par pareizu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, mazinot to radīto risku bitēm un citiem apputeksnētājiem, informēja dienesta pārstāve Dace Ūdre.

Augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas minēti marķējumā. Īpaši jāuzmanās, ja marķējumā ir norāde «Toksisks bitēm» vai ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums R57. Tad lietotājam trīs dienas pirms lauku apstrādes jābrīdina tie bišu saimju īpašnieki, kuru dravas atrodas divu kilometru rādiusā no apstrādājamās vietas.

Katra līdzekļa marķējumā norādītās drošības prasības bitēm un citiem apputeksnētājiem jāievēro arī tad, ja minēta standartfrāze «Spe 8» vai citas norādes par bišu un citu apputeksnētāju aizsardzību.

Ziedoša rapša vai jebkādas citas ziedošas kultūras miglošanu ar insekticīdiem drīkst veikt tikai no plkst.22 līdz plkst.5 rītā.

Tāpat VAAD norāda, ka augu smidzināšanu nedrīkst veikt, ja vēja ātrums pārsniedz četrus metrus sekundē. Ja smidzinātājs ir aprīkots ar palīgiekārtām, nodrošinot smidzinājuma nokļūšanu tikai uz paredzētās apstrādājamās virsmas, augus drīkst apsmidzināt arī tad, ja vēja ātrums nepārsniedz astoņus metrus sekundē.

Savukārt biškopjiem būtu savlaicīgi jāizzina situācija par attiecīgajā teritorijā audzētajiem kultūraugiem, kur atrodas vai ir paredzēts izvietot bišu stropus. VAAD iesaka nodibināt kontaktus ar lauksaimniekiem, ja tiek audzēti graudaugi un rapsis, lai iegūtu informāciju, kādi augu aizsardzības pasākumi var tikt veikti.

Ja biškopis pats nevar iegūt informāciju par to, kas tiek smidzināts, jāaicina VAAD pārstāvji.

Ja biškopis ir konstatējis faktu, ka notiek vai notikusi smidzināšana, tad tam noteikti ir jāapseko bišu drava un jānoskaidro esošā situācija.

Ja ir kaut mazākās aizdomas par pārkāpumiem, kas var nodarīt kaitējumu bitēm vai jau ir konstatētas bojā gājušas bites, jāziņo VAAD tuvākajai reģionālajai nodaļai vai jāizmanto uzticības tālrunis.

Avots: www.tvnet.lv