Kanādā ar kviešiem un miežiem apsētas mazākas platības nekā prognozēts

Kanādas Statistikas birojs (Statistics Canada) publicējis provizoriskus datus par graudaugu kultūru sējumu platībām Kanādā 2014. gadā.

Vasaras kviešu sējumu platību vērtējums samazināts no 18,0 miljoniem akru līdz 17,6 miljoniem akru, kas tomēr ir vairāk nekā gaidīja tirgus dalībnieki (16,7-17,5 milj.t).

Kopumā kviešu sējumi šogad Kanādā aizņem 24,1 miljonu akru, kas ir par 0,7 miljoniem akru mazāk nekā prognozēts iepriekš un par 1,9 miljoniem akru atpaliek no pagājušā gada rādītāja.

Ar miežiem apsēts tikai 6,1 miljons akru zemes. Tas ir par 0,2 miljoniem akru mazāk nekā prognozēts iepriekš un par 1 miljonu akru mazāk nekā iesēts pagājušājā gadā. Tirgus dalībnieku prognoze - 6,2-6,5 miljoni akru.

Savukārt kanolas (rapša paveids) sējumu platību vērtējums palielināts no 19,8 līdz 20,2 miljoniem akru, kas ir par 0,3 miljoniem akru vairāk nekā tika iesēts 2013. gadā.

Avots: zol