EK prasa Latvijai atmaksāt neatbilstoši tērētu lauksaimniecības atbalstu - 741 000 eiro

Eiropas Komisija (EK) nolēmusi no Latvijas atgūt Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ietvaros neatbilstīgi iztērētus atbalsta līdzekļus 741 000 eiro apmērā, informē Zemkopības ministrijā (ZM).

Kā norāda ministrijā, Latvija 2008. gadā un 2009. gadā neieviesa dažas noteiktās EK prasības, kas saistās ar labas lauksaimniecības un vides apstākļu ievērošanu. Tas darīts, lai lauksaimniekiem samazinātu administratīvo slogu Eiropas Savienības (ES) platību maksājumu saņemšanai.

Piemēram, netika ieviesta prasība "minimālais augsnes pārklājums", kas Latvijai ne tobrīd, ne arī tagad  nav aktuāli, jo Latvijā no 1,6 miljoniem hektāru (ha) tikai 800 ha pieteiktās platības atrodas nogāzēs ar slīpumu stāvāku par 10%, bet prasība jāattiecina tikai uz 50 ha, kurus aizņem aramzeme.

Vēl EK, pārbaudot platību maksājumu sistēmas 2010. gadā, atzīmējusi, ka Latvija nav noteikusi prasības arī šādiem standartiem - "augsekas standarts", "minimālais ganāmpulka blīvums" un "ainavas elementu saglabāšana".

ZM norāda, ka Latvijas gadījumā šie standarti nebija būtiski. Standarts "minimālais ganāmpulka blīvums" nodrošināts ar prasību par zālāju noganīšanu vai nopļaušanu. Tomēr EK uzskatīja, ka standarts nav ieviests un nepieņēma praksi, kad divus standartus ievieš ar vienu prasību.

Ministrijā atzīmē, ka EK piemērojusi sankciju arī par gadījumiem, kad Latvija ir bijusi pretimnākoša lauksaimniekam. Piemēram, lauksaimnieks, iesniedzot platību maksājumu pieteikumu, bija aizmirsis uzzīmēt kartē pieteikto lauku. Latvija šādos gadījumos ļāva veikt papildinājumu jau iepriekš iesniegtajā kartē. EK uzskatīja, ka šādu labojumu iesniegšana nav bijusi pieļaujama un lauksaimniekam maksājums par konkrēto lauku nepienākas.

Latvija apstrīdējusi EK lēmumu par atbalsta atmaksu un lūdza pārskatīt piemēroto finanšu korekciju, taču EK norādījusi, ka piemērotā finanšu korekcijas summa ir mazāka par vienu miljonu eiro un Latvijas lūgums ir noraidāms.

Citām ES dalībvalstīm noteiktas ievērojami stingrākas sankcijas nekā Latvijai - robežās no diviem miljoniem eiro līdz pat desmitiem un simtos miljonu mērāmām summām. Piemēram, Francijai šī finanšu korekcija piemērota 141 miljona eiro apmērā, piebilst ZM.

Avots: www.la.lv