Eiropas Savienībā samazinājusies ģenētiski modificētās kukurūzas audzēšana

Pagājušajā gadā Eiropas Savienībā strauji samazinājās ģenētiski modificētās kukurūzas raža, neskatoties uz to, ka tradicionālo šķirņu kukurūzas raža pieauga līdz rekordaugstam līmenim.

Pēc ASV Lauksaimniecības ministrijas (USDA) datiem, ģenētiski modificētās kukurūzas raža Eiropas Savienībā 2014. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu saruka par 12 % līdz 131,478 tūkst.t. Savukārt visas kukurūzas bruto raža paieauga par 15 % līdz 74 milj.t.

Ģenētiski modificētās kukurūzas sējumu platības 2014. gadā tika samazinātas par 300 tūkst.ha līdz 9,550 tūkst.ha, kas veido mazāk nekā 1 % no kopējām kukurūzas sējumu platībām. Sējumu platības samazinājās, jo Spānijā lauksaimniekiem ģenētiski modificētā kukurūza vairs nešķiet tik pievilcīga.

Vienīgā šķirne, kuru komerciālajiem mērķiem ir atļauts audzēt Eiropas Savienībā, ir Mon810. Šī šķirne, tika izveidota kompānijā Monsanto. Atļauja tās sējai Eiropas Savienībā tika izsniegta 1998. gadā. Šobrīd ģenētiski modificētā kukurūza tiek audzēta piecās Eiropas Savienības valstīs: Spānijā, un nelielos daudzumos Portugālijā, Čehijā, Rumānijā un Slovākijā.

Tai pat laikā Eiropas Savienība ir viena no lielākajām ģenētiski modificētās kukurūzas un sojas importētājām, jo pati nespēj pietiekami saražot augu olbaltumvielas. Lielākoties ģenētiski modificētā kukurūza un soja tiek izmantota lopbarības ražošanai.

Avots: zol