Maksājumu aģentūru direktori pārrunās Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanu

Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā no 6. līdz 8.maijam notiek ES Maksājumu aģentūru direktoru 37.konference. Tajā piedalās Eiropas Komisijas, Eiropas Revīzijas palātas pārstāvji un visu ES dalībvalstu maksājumu aģentūru, kas administrē atbalstu lauksaimniecībai, direktori un citi speciālisti. Tāpat sanāksmē piedalās pārstāvji no Turcijas un bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas.

"Konferences galvenais jautājums, par kuru runāsim gan plenārsēdes daļā, gan diskutēsim darba grupu laikā, ir par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vienkāršošanu. Ir ļoti svarīgi mērķtiecīgi strādāt, lai lauku attīstība, tiešie maksājumi un tirgus kopējā organizācija kļūtu lauksaimniekiem saprotamāka. Tāpēc konferences laikā ne tikai uzklausīsim Eiropas Komisijas un Eiropas Revīzijas palātas aktuālos ziņojumus, bet arī prezentēsim Latvijas pozitīvo pieredzi, ko esam ieguvuši, sniedzot atbalstu lauksaimniecībai," stāsta Lauku atbalsta dienesta direktore Anna Vītola-Helviga.

Tāpat konferences laikā Ungārijas, Nīderlandes un Austrijas Maksājumu aģentūru direktori pastāstīs par savu pieredzi, administrējot atbalstu lauksaimniecībā.

Maksājumu aģentūru direktoru konferences notiek vienu reizi pusgadā katrā no prezidējošajām valstīm, un to mērķis ir informēt ES maksājumu aģentūras par aktuālajiem jautājumiem ES atbalsta politikas īstenošanas gaitā lauksaimniecībā, kā arī izvirzīt priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņām politikas plānošanas dokumentos. Konferenču saturs cieši saistīts ar informēšanu un diskusijām par Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas gaitu un noteiktu lēmumu pieņemšanu, kas pozitīvi ietekmē visas ES lauksaimniecības attīstību un izaugsmi. Vienlaikus konferencēs tiek pievērsta uzmanība e-pasākumu daudzveidībai un e-pakalpojumu pieejamībai atbalsta pasākumu nodrošināšanā lauksaimniecībā.

Konference norisinās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. To organizē Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija.

Avots: www.agropols.lv