Eiropas Savienībā ziemāju sējumi ir labā stāvoklī – COPA -COGECA

Pēc lauksaimnieku un lauksaimniecības kooperatīvu organizācijas COPA - COGECA datiem, ziemāju sējumi ES valstīs atrodas labā stāvoklī, pateicoties labvēlīgiem laika apstākļiem. Līdz ar to graudu bruto raža šogad var pieaugt par 1,4 % līdz 309 milj.t.

Graudu cenas joprojām saglabājas zemas, tāpēc lauksaimnieki izjūt naudas līdzekļu trūkumu, ko padziļina Kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta maksājumu ilgais saņemšanas process. Situāciju pasliktina arī bagātīgais graudu piedāvājums. Daļai lauksaimnieku nākas pārdot graudus par zemajām cenām, lai varētu iepirkt sēklu, minerālmēslus utt. Realizācijas cenas nesedz graudu audzēšanas izmaksas, kas rada lauksaimniekiem problēmas. Tāpēc, visticamāk, pieaugs papuvē atstāto platību apmērs.

Eļļas kultūru sējumu platības Eiropas Savienībā saruks par 2,6 %. Viskrasāk tās samazināsies Lielbritānijā, par 14 %, galvenokārt neonikotinoīdu lietošanas aizlieguma dēļ. Pēc COPA - COGECA vadītāja Arno Russo domām, minētais sektors ir nopietni apdraudēts, un aizliegums būtu jāatceļ līdz tam laikam, kamēr parādās uzticību pelnoša alternatīva. 2013. gadā Eiropas Komisija aizliedza lietot trīs veidu neonikotinoīdu insektīcīdu, jo tie iznīcinoši ietekmēja bites. Tā kā citi cīņas veidi ar rapša kaitēkļiem ir mazefektīvi, arvien vairāk lauksaimnieku atsakās no šīs kultūras audzēšanas.

Turpinās pieaugt augsta olbaltumvielu satura lauksaimniecības kultūru audzēšanas apmēri, pateicoties Kopējai lauksaimniecības politikai un ekoloģiskajām prasībām. Šī ir laba ziņa Eiropas lopbarības ražotājiem un lopkopjiem.     

Avots: zol