Zemniekiem liela interese par valsts un ES subsīdijām

Desmit dienu laikā, kopš Lauku atbalsta dienests (LAD) sācis pieņemt lauksaimnieku pieteikumus 2016.gada valsts un Eiropas Savienības (ES) platību maksājumiem, subsīdijām pieteikušies jau 9800 zemnieki, aģentūru LETA informēja LAD pārstāvji.

Šīs sezonas jauninājums ir tas, ka subsīdijām jāpiesakās elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Kā norāda LAD, patlaban jau ir notikušas konsultācijas 77 dažādās apdzīvotās vietās. Konsultāciju laikā lauksaimnieki var noskaidrot visus jautājumus par atbalsta maksājumu saņemšanu, kā arī LAD speciālisti palīdz aizpildīt iesniegumus elektroniski.

Kopumā dažādās Latvijas vietās notiks vairāk nekā 300 konsultācijas, to grafiks ir skatāms LAD mājaslapā izvēlnē "Konsultāciju grafiks par elektronisko pieteikšanos platību maksājumiem".

Atbalstu lauksaimniekiem konsultāciju veidā sniedz arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra reģionālo nodaļu darbinieki.

Platību maksājumiem 2016.gadā var pieteikties līdz 23.maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Kā ierasts, arī pēc tam iesniegumi tiks pieņemti, taču tiem tiks piemērota kavējuma sankcija. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.

Kā ziņots, piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāki būtiski ieguvumi.

Palielināsies to lauksaimnieku skaits, kas maksājumus saņems jau oktobrī, nevis gada beigās. Tāpat potenciālās kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, kuru būs saņēmis iepriekšējos gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.

Līdz šim ik gadu iesniegumos tika konstatēti pārklājumi vairāk nekā 7900 laukiem un pārdeklarācijas vairāk nekā 21 000 lauku. Šādi gadījumi pieprasa veikt izmaiņas iesniegumos, turklāt par zemes platības samazināšanu iesniegumā salīdzinājumā ar sākotnēji iesniegumā deklarēto ir jāpiemēro sankcijas.

Tāpat EPS izmantošanas veicināšana ievērojami mazinās administratīvo slogu 15 886 lauksaimniekiem, kuri 2015.gadā pieteikušies dalībai mazo lauksaimnieku shēmā. Lai turpinātu dalību šajā shēmā, iesniegums būs jāiesniedz tikai, lai norādītu, ka iepriekš atbalstam pieteiktās platības nav mainījušās.

Plānots, ka 2016.gadā kopējie izdevumi atbalstā lauksaimniekiem būs 229 533 341 apmērā, tajā skaitā tiešie maksājumi - 222 322 345 eiro, bet pārejas posma valsts atbalsts - 7 210 996 eiro.

Latvijā platību maksājumu saņēmēju skaits ir 61 381, tostarp lauksaimniecības uzņēmumi, valsts un pašvaldības iestādes, lauksaimniecības zemes īpašnieki un apsaimniekotāji. Vienotā platības maksājuma likme 2016.gada maksājumu sezonā ir provizoriski 58 eiro par vienu hektāru, papildus tam zaļināšanas maksājuma likme provizoriski ir 34 eiro par hektāru.

Savukārt Latvijai pieejamais kopējais finansējums Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam sasniedz 1,532 miljardus eiro. Tāpat 2015.gadā sākta Latvijas Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai, kas 2014.-2020.gadā zivsaimniekiem paredz finansējumu 183,6 miljonu eiro apmērā.

Avots: www.la.lv