USDA sniedz prognozes par gaidāmajām graudu ražām Ukrainā 2017/18. sezonā

ASV lauksaimniecības ministrijas (USDA) jaunākās atskaites dati vēsta, ka graudaugu raža pasaulē 2017/18. sezonā sasniegs 2,56 miljrd.t. Ukrainas daļa kopējā ražā sasniegs 62,29 milj.t jeb 2,5 %.

Ņemot vērā sējumu platību samazināšanos salīdzinājumā ar pagājušo sezonu (ziemas kviešu - par 2,9 % un vasaras kviešu - par 6,2 %) un nelabvēlīgos laika apstākļus, kviešu ražas prognoze Ukrainai 2017/18. sezonai samazināta līdz 25 milj.t. Salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu raža saruks par 1,8 milj.t.

Savukārt kukurūzas ražas prognoze palielināta - par 0,5 milj.t līdz 28,5 milj.t. Prognozes palielināšanu veicināja šīs kultūras sējumu stāvokļa uzlabošanās, kā arī sējumu platību pieaugums līdz 4,51 tūkst.ha.

Miežu ražas prognoze Ukrainai saglabāta 7,4 milj.t (- 2,5 milj.t salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu) līmenī. Sējumu platības šai kultūrai samazinātas par 13,4 %, vidējā ražība tiek prognozēta par 1 c/ha mazāka nekā prognozēts maijā - 32 c/ha. Miežu raža pasaulē būs nedaudz lielāka nekā prognozēts pagājušajā mēnesī - 137,472 milj.t, taču salīdzinājumā ar 2016/17. sezonu raža saruks par 10 miljt.

Avots: proagro