Ķīna samazina kukurūzas importa prognozi 2017/18. sezonai

Ķīna samazinājusi kukurūzas importa prognozi valstij 2017/18. sezonai par 500 tūkst.t līdz 1 milj.t, ņemot vērā šīs kultūras ražas prognozes palielināšanu no 210,11 milj.t līdz 215,89 milj.t.

Kukurūzas patēriņa prognoze 2017/18. sezonai palielināta par 5,34 milj.t līdz 221 milj.t, pirmkārt, ņemot vērā prognozējamo bioetanola ražošanas apjomu pieaugumu.

Avots: zol