2022. gadā eksporta vērtība graudaugu produktiem pieauga par 60,0% jeb par 375 milj. EUR

Graudaugi sastāv 19,5 % no kopējās lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības produktu eksporta vērtības. 2022. gadā graudaugu eksporta vērtība ir palielinājusies par 375 milj. EUR.

Avots: Zemkopības Ministrijas tirgus un tiešā atbalsta departaments pēc Eurostat datiem