Zemkopības ministrija aicina Latvijas lauksaimniekus un pārtikas ražotājus līdz 14. maijam izvirzīt savu kandidatūru ES balvai bioloģiskajā ražošanā

Zemkopības ministrija (ZM) aicina Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības un pārtikas ražotājus izvirzīt savu kandidatūru Eiropas Komisijas (EK) izsludinātajā konkursā “EU Organic Awards” bioloģiskās produkcijas ražotājiem, kuri izstrādājuši izcilus, inovatīvus, ilgtspējīgus un iedvesmojošus projektus, radot reālu pievienoto vērtību bioloģiskajai ražošanai un patēriņam. Pieteikumus konkursā var iesniegt no 2023. gada 25. marta līdz 14. maijam.

Paredzēts piešķirt astoņas balvas septiņās kategorijās:

  1. labākā lauksaimniece, kas nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību (sieviete) un labākais lauksaimnieks, kas nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību (vīrietis),
  2. labākais bioloģiskās ražošanas reģions,
  3. labākā bioloģiskās ražošanas pilsēta,
  4. labākais bioloģiskās ražošanas apgabals,
  5. labākais mazais vai vidējais bioloģiskās ražošanas uzņēmums (MVU), kas pārstrādā bioloģiskos produktus,
  6. labākais bioloģisko pārtikas produktu mazumtirgotājs,
  7. labākais bioloģiskais sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums.

Laureātu apbalvošanas ceremonija notiks Briselē 2023. gada 25. septembrī.

Uzvarētājus noteiks žūrija, ko veido pārstāvji no Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Komisijas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Eiropas Reģionu komitejas, COPA-COGECA un IFOAM Organics Europe.

Konkurss izsludināts otro reizi kā turpinājums EK 2021. gadā apstiprinātajam Rīcības plānam bioloģiskās ražošanas attīstībai, kurā paziņots par izcilības balvu piešķiršanu bioloģiskajiem ražotājiem. Pagājušajā gadā žūrija saņēma vairāk nekā 200 pieteikumu. Balva ir paredzēta, lai paaugstinātu publicitāti un atpazīstamību bioloģiskās lauksaimniecības projektiem un uzņēmumiem.

Plašāka informācija par konkursu pieejama ŠEIT.