Zemkopības ministrija: Lauksaimnieki arī šogad varēs saņemt bezprocentu īstermiņa aizdevumu

Valdība otrdien, 2. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus kārtībā, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā, dodot iespēju lauksaimniekiem agrāk saņemt ilgtspēju sekmējošo ienākumu pamatatbalstu (ISIP)* kā bezprocentu īstermiņa aizdevumu. Agrāka ISIP saņemšana ļaus lauksaimniekiem stabilizēt naudas plūsmu tajā brīdī, kad nepieciešami apgrozāmie līdzekļi lauksaimnieciskās darbības veikšanai.

Šis īstermiņa aizdevums nav papildu atbalsts, bet gan lauksaimnieka gadskārtējais ISIP (iepriekš – vienotais platību maksājums), ko īstermiņa un bezprocentu aizdevuma veidā ir iespējams saņemt agrāk par 16. oktobri. Aizdevuma atmaksa nav jāveic, jo Lauku atbalsta dienests (LAD) to ietur no kopējās aprēķinātās ISIP summas.

Atbilstoši noteikumiem īstermiņa aizdevumam ir iespēja pieteikties līdz 2023. gada 1. septembrim un to piešķir lauksaimniekiem kā de minimis atbalstu, ja lauksaimniekam trīs pēdējos fiskālajos gados piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa nav sasniegusi 25 tūkstošus eiro.

Īstermiņa aizdevumu aprēķina kā avansu no ISIP, ņemot vērā, ka:

  • atbalsta likme ir noteikta 40 eiro par ISIP pieteikto hektāru,
  • atbalstu nevar kumulēt ar citu atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām,
  • lauksaimniekam kārtējā gada 1. martā (iepriekš bija 1. aprīlī) Lauksaimniecības datu centrā ir reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki, ja lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir deklarēta ISIP saņemšanai ar kultūraugu un zemes izmantošanas kodu 710 un 720.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 260 “Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā”” stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

* No 2023. gada termins “vienotais platību maksājums” (VPM) aizstāts ar terminu “ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts” (ISIP).

Avots: Zemkopības ministrija