Valdība apstiprinājusi valsts finansējumu Zemkopības ministrijas prioritārajiem pasākumiem 2024. gadā

Valdība apstiprinājusi valsts finansējumu Zemkopības ministrijas prioritārajiem pasākumiem 2024. gadā, tiem atvēlot papildu 16,8 miljonus eiro. No tiem 12 miljoni eiro tiks novirzīti atbalstam lauksaimniecības ekonomiskās dzīvotspējas stiprināšanai un krīzes radīto seko novēršanai, savukārt 3 miljoni eiro būs investīciju atbalsts augļkopības un dārzeņkopības saimniecību konkurētspējas stiprināšanai un eksportspējas veicināšanai.

Zemkopības ministrs Armands Krauze: “Panāktais 12 miljonu eiro papildu atbalsts lauksaimniekiem ir ļoti nozīmīgs, jo situācija lauksaimniecībā arvien ir grūta – pavasara sals, no kura smagi cieta augļkopji, vasaras sākuma sausums un vēlākais karstums, kas nelabvēlīgi ietekmēja gan labības sējumus, gan iespējas sagādāt lopbarību. 12 miljoni eiro no valsts budžeta papildus Eiropas Savienības 6,7 miljonu eiro ārkārtas atbalstam ir nozīmīgs atbalsts lauksaimniekiem. Šis atbalsts dos lauksaimniekiem papildus apgrozāmos līdzekļus un tiks mērķēts kredītprocentu dzēšanai, kā arī sējumu un lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanas polišu līdzfinansējumam.” Ministrs arī uzsver, ka 3 miljonu eiro papildu valsts finansējums augļkopībai un dārzeņkopībai būs sevišķi nozīmīgs saimniecību konkurētspējas un eksportspējas veicināšanai.

ZM prioritāro pasākumu infografika

Zivju resursu atjaunošanai (zivju u.c. mazuļu ielaišana ūdenstilpēs), kā arī pētījumiem akvakultūrā, kuru rezultāti būs izmantojami uzņēmējdarbības veicināšanā, paredzēti 585 tūkstoši eiro. Savukārt vienotas informācijas sistēmas izveidei un pilnveidošanai, izmantojot jaunākos tehniskos risinājumus un digitālās iespējas, lai sekmīgi īstenotu Eiropas Zaļā kursa pasākumus – 400 tūkstoši eiro, bet Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei studentu un mācībspēku darba vides apstākļu uzlabošanai – 792 tūkstoši eiro. Tāpat ļoti svarīgi ir ieguldījumi zinātnē, lai pētījumos gūtās atziņas uzņēmēji izmantotu lauksaimnieciskās un pārtikas produkcijas ražošanas, kā arī meža nozarē. Tālab arī 2024. gadā tiks turpināta valsts pētījumu programma lauksaimniecības, meža un veterinārijas zinātnēs, kurai jau iepriekš ir paredzēti 2 miljoni eiro.

Arī turpmāk Zemkopības ministrija nodrošinās izglītības iestādēs ļoti populāro programmu “Piens un augļi skolai”, turpinot Latvijas skolu jaunatni nodrošināt ar bezmaksas augļiem, dārzeņiem un pienu Latvijā, un vismaz 90% pirmsskolas izglītības iestāžu un 1.-9. klašu audzēkņi saņemtu bez maksas svaigus augļus, dārzeņus un pienu.